fredag 4 september 2009

Vinprovning av 3 olika flaskstorlekar.

Spelar vinflaskans storlek någon roll på smaken? Vi har ju läst att så är fallet. Varför inte undersöka själv?

Då Systembolaget saluför Marqués de Arienzo, Reserva från 2003, i storlekarna
375 ml
750 ml och
1500 ml,
köpte vi in dessa och bjöd in några vänner.
Vinintresset i gruppen var varierad. Likväl prickade faktiskt samtliga in vilket som kom från minst, mellan och störst flaska.

Det vin som kom från minsta flaskan hade rundats av mest, mellanflaskans innehåll mittemellan och största flaskans innehåll var strävast. Kändes yngst, helt enkelt.
Eftersom den faktiska syremängden, som får vinet att åldras, är densamma i samtliga flaskor måste åldrandet gå fortast i den lilla flaskan. Där är ju syremängden störst relativt sett (minst volym vin).


Vilket som var godast? Som tur var inte vinet i den minsta flaskan. Det tog ju slut först, av naturliga skäl.