fredag 4 mars 2011

Servettbrytning Stjärnan

Den här servettbrytningen har jag gjort tidigare, men jag tyckte själv att bilderna blev så klara och tydliga att jag tar den än en gång.
Stjärnan
 • Veckla ut hela servetten.
 • Vik ena sidans yttersida mot servettens mitt.
 • gör likadant med andra sidan.
 • Vik servetten på mitten.
 • Vik den långa rektangeln på mitten.
 • Vik upp den främre sidan. Vänd på servetten och gör likadant på andra sidan.
 • Servetten ser nu ut som bokstaven "M".
 • Vik de yttersta kanterna uppåt, 45 grader bakåt (mot bordet).
 • Vik den övre inre kanten, rakt bakåt mot bordet.
 • Vik de två nedre uppåtgående hörnen nedåt och bakåt mot bordet.
 • Servetten ska nu se ut som den längst upp i högra hörnet på bilden.
 • Veckla ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar