fredag 18 mars 2011

Servettbrytning Kimono

Första servettbrytningen såg väldigt märklig och ful ut, sedan lossnade det - den är faktiskt svår att misslyckas med.
Kimono

  • Veckla ut servetten och vik den på mitten.
  • Vik ner de översta två centimetrarna på övre kanten.
  • Vänd på servetten och vik fram de övre hörnen mot mitten.
  • Vik upp 2/3 av servetten bakåt.
  • Vik ner den bakre delen av servetten så att kanten kommer på samma nivå som den främres vikta hörn.
  • Vik in sidorna mot mitten så att de kommer litet framför "kragen".
  • Bryt "axlarna" bakåt
  • Vik in de framresidorna så att de täcks in under "kragen".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar