fredag 10 februari 2012

Servettbrytning: Hjärta med blomma som fungerar som klämma

Förra året bröt jag en väldigt enkel servettbrytning då Valentindagen närmade sig. Detta år tänkte jag göra det svårare för mig. Denna tar betydligt mer tid i anspråk, varför man inte bör vara ute i sista sekunden för att bryta den. Har man många gäster kan man med fördel fästa namnetiketter i hjärtats blomma.
Hjärtat med stjärnaVik servetten på mitten.
Vik högra kantens övre hörn nedåt så att det bildas en trekant.
Veckla ut och vik upp det nedre hörnet så att det bildas en trekant.
Veckla ut och gör likadant med vänster sida.
Vänd på servetten. Vik båda yttre kanterna mot servettens mitt. Veckla ut. Vänd tillbaka servetten.
Vik sidorna till två trianglar med spetsar som pekar ut åt sidorna.
Vik ut de fyra spetsarna som utgör trianglarnas övre och undre kanter överspetsarna som pekar ut åt sidorna. Fyra mindre trianglar bildas. Platta till trianglarna så att de bildar kvadrater.
Vik in kvadraternas kanter som pekar mot mitten. Så att små trianglar bildas, två per tidigare kvadrat.
Platta ut trianglarna.
Vik in den vänstra kanten och den högra kanten in under servetten.
Vik ner det övre hörnet bakom servetten.
Ett hjärta har bildats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar