fredag 16 juni 2017

Servettbrytning: Obelisk

För några veckor sedan gjorde jag servettbrytningen tornet. Då är inte steget långt till obelisken...

Obelisken

Veckla ut servetten och vik den längs med ena diagonalen.
Vik den längs med andra diagonalen. Vänd på servetten och vik den på mitten. Vik den längs med andra mittlinjen.

Öppna upp servetten helt.

Vik servetten på mitten.
Tag det översta lagret från undre högra hörnet och drag det försiktigt över till det undre vänstra hörnet.
Vik tillbaka servettdelen, nu finns två tringlar på servettens högra sida.
Gör likadant med servettens vänstra sida. (Servetten ovan längst upp till höger).
Vik ner vänstra triangeln från en tänkt baslinje i servettens mitt.
Gör likadant med den högra triangeln.
 Vik flikarna ytterligare en gång mot mitten.
 Vik upp de nedre flärparna mot servettens mitt (de är dessa som ska utgöra fötterna...)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar