fredag 2 juni 2017

Servettbrytning: tulpanen

Den här har jag gjort alldeles nyligt. Men det kan inte hjälpas - den är såååååååååå fiiiiiiiiiiiiiiiiiin!

Tulpanen

 Öppna upp servetten helt.
Vik servetten på mitten.
Tag det översta lagret från undre högra hörnet och drag det försiktigt över till det undre vänstra hörnet.
Vik tillbaka servettdelen, nu finns två tringlar på servettens högra sida.
Gör likadant med servettens vänstra sida.
Lägg tre av servettens fyra triangelflärpar åt höger.
Av de två trianglar du har framför dig - vik de två yttersta nedre hörnen upp mot servettens övre hörn.
Lägg båda dessa trianglar på servettens vänstra sida.
Gör likadant med de två trianglar som finns på servettens motsatta sida - vik de yttersta hörnen uppåt mot servettens övre hörn.
Lägg båda dessa trianglar på servettens högra sida.
Framför dig ligger nu en slät romb.
De övre sidorna av sidohörnen är "öppna" och kan fästas i varandra. Gör så med den sidan av servetten som är uppåt.
Vänd på servetten och gör likadant på baksidan.
Ställ upp servetten (de lösa delarna ska vara uppåt) och tryck ner "basen" så att tulpanen står på en kvadratrisk botten (detta görs mer eller mindre av sig själv då du trycker till servetten mot bordet).
Veckla försiktigt ut de fyra lösa flärparna.
Tulpanen är färdig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar