torsdag 3 augusti 2017

Forum Romanum och Palatinen.

På vägen till Forum Romanum passerade vi korsningen med de fyra fontänerna...
Varmt var det och vattnet i Rom är fullt drickbart varför vi fyllde på våra vattenflaskor med jämna mellanrum.
När vi inte smilade upp oss för fotografen...
Det fanns dock både skugga och sevärdheter i vart och varannat hörn.
Forum Romanum var i det antika Rom ett torg och den offentliga platsen för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier.
Det är beläget mellan kullarna Capitolium, Palatinen och Velia.
Ett stort antal tempel uppfördes på Forum Romanum. Bland de mest kända monumenten är Vestatemplet och två triumfbågar som byggdes för att hedra två kejsare.
Efter Romarrikets fall lämnades byggnaderna åt sitt öde, men vissa av dem förvandlades till kristna kyrkor.
Man kan nästan känna hur luften dallrar i hettan.
Men vackert likafullt.
Här har en skuggfläck upptäckts.
En triumfbåge!
En annan skuggig fläck!
Jakten på nytt vatten fortsätter.
Faktiskt hörde och såg vi en och annan ambulans som stannade i turistmyllret.
Sannolikt på grund av hettan.
En liten eftermiddagslur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar