söndag 22 april 2018

Vår Mamma, Mormor och Svärmor, Edla, har somnat in


Här har tiden stannat upp en smula. 
 Min mamma somnade in på lördagseftermiddagen under förra veckan. Hon hade då vistats på sjukhus under fem dagar. Rimligen så borde det ha varit väntat, hon skulle ha fyllt 87 år idag officiellt (vi brukade fira henne den 21/4, dvs dagen innan då min mormor hävdade att barnmorskan hade angivit fel dag i födelsebeviset).

Samtidigt kom det som en smärre chock - hon har alltid varit en tänkande person med en strid ström rappa kommentarer i beredskap. Jag tror att vi kanske valde att blunda för det uppenbara, att den fysiska kroppen blev sämre och sämre.
Under sista dygnet satte de in palliativ vård, vilket jag nu har förstått betyder att man tar bort alla livsuppehållande hjälpmedel. Man behåller enbart smärtstillande och ångestdämpande medicin.. Njurar o lungor var vattenfyllda, hjärtat svagt och hon hade fått lunginflammation.

Syrran och jag var där i stort sett dygnet runt på slutet, jag flyttade hem till syrran som bor i samma stad som mamma. Vi sov i varsin fåtölj på sjukhuset under sista natten. Fram till sista dygnet var hon kontaktbar och tryckte våra händer - jag fick ögonkontakt och hon kunde svara jakande eller nekande (mer orkade hon inte).
Även om hon sedan inte var kontaktbar på det sättet, började hon sakta vicka på ena foten då vi spelade Louis Armstrong - hennes favoritmusik.

På förmiddagen på vad som kom att bli hennes sista dag hann Anders, Arvid och Sigrid komma. Arvid utropade; "Men titta hon tittar ju." Det gjorde hon verkligen. Ett kort tag.

Vi tänkte att vi skulle skynda oss iväg allihop på en snabb sen lunch och sedan återkomma. Hon somnade sannolikt in då det blev tyst. Jag tror att hennes sista tid blev bra, för både henne och oss. Även om vi självklart helst hade velat ha henne kvar med oss.
Väl hemma strömmade det in blombuketter av omtänksamma vänner och släktmedlemmar.
Jag blir ganska ordentligt rörd över hur empatiska, varma och fina människor är.

Även mobilen gick varm med omtänksamma meddelanden, åhhhh nu blir jag alldeles gråtfärdig igen.

Tack snälla ni!

lördag 21 april 2018

Veckans druva: Segalin

Segalin är en rödvinsdruva som år 1957 skapades i södra Frankrike. Ja, det var det året som Paul Truel vid Institut National de la Recherche Agronomique i Montpellier korsade druvsorterna jurancon noir och blauer portugieser med varandra.
Segalin togs med i det officiella franska druvregistret år 1976.
Viner på segalin får djup färg och tydlig struktur. Vinerna får tydliga tanniner.
Segalin uppskattas, då den används, i blandningar för sitt bidrag av struktur och fyllighet.

fredag 20 april 2018

Historiska servettbrytningar

Brytning av servetter i solfjädersform. Härtill lämpa sig mycket fina och ej alltför stora servetter. Man viker servetten dubbel, dock så, att det undre lagret skjuter ut nedanför det öfre med en ungefär 3 cm bred kant, såsom figur a utvisar. Därefter vikes servetten ännu en gång efter samma metod, så att den får den form, som synes af fig. b. Denna andra brytning sker i strecket omedelbart öfver bokstafven a. Den i form b vikna servetten veckas nu på tvären i två finger breda veck, hvilka måste göras skarpt utpräglade och så likformiga som möjligt. Härpå omfattar man med två fingrar servettens nedre del vid ungefär en fjärdedel af servettens hela höjd (nedre del = öfre delen å fig. b) samt utböjer understycket till fot och utbreder den öfre delen i solfjäderform, på sätt bilden af den färdigbrutna servetten utvisar.”:
Brudservett. Man lägger servetten icke för styf och något fuktad framför sig, slår dess öfre kant ungefär
handbredt inåt och viker den nedre kanten öfver, på sätt fig. a visar, fattar därpå servetten på sätt fig. b

angifver och bildar fig. c. Därefter omlägges servettens nedre, slutna sida efter samma metod till ett fjärde
veck uppåt, och man har fig. d. Nu kommer hufvudsaken eller servettens solfjäderaktiga vikning på tvären,
hvarvid man noga måste tillse, att alla vecken blifva lika djupa, samt beräkna 8-9 lager; man skall då ha erhållit
fig. e. Därefter vidtager utvikningen af uddarna, från öfversta våningen och veckvis nedåt (fig. e), och när alla
de små trekanterna äro färdiga, fyllas de med blommor, och öfverst lägges en blombukett.”:
”Brytning af servett i form af en näckros. Man utbreder servetten framför sig, viker den dubbel, sammanviker

den därpå ännu en gång i samma riktning och därpå ytterligare en gång. Man har då en åttadubbel remsa,
hvilken man sedan formar på sätt fig. a utvisar. Därpå fattar man servetten i vänstra handen och plockar med
den högra ut vecken, såsom af fig. b synes. Därpå lägger man servetten (fig. c) på tallriken, förenar dess båda
ändar och sticker blommor i midten.”:
”Brytning af servetter i stjärnform. Man viker först servetten dubbel och viker därpå dess båda långsidor åt
hvar sitt håll, så att de komma kant i kant med servettens rygg. Denna vikning framgår för öfrigt mycket
tydligt af fig. a. Den sålunda fyrdubbelvikna servetten veckar man nu i sex veck på tvären (se äfven fig. a),
hvarefter man hoppressar dess nedre ända och utböjer uddarna i den öfre, på sätt fig. b utvisar.”:
”Brytning af servetter i form af palmblad. Härtill fordras en styf servett. Först viker man servetten dubbel samt
fattar därpå den öppna långsidans båda hörn och förenar dem i midten, då man erhåller fig. a. Genom att
sammanlägga hörnen A och B bakåt bildar man sedan fig. b. Därefter fattar man servetten vid de båda med o 
betecknade ställena och hoplägger den så, att spetsen samman faller med det hörn, där punkterna A och B
sammanlöpa. Nu ställer man servetten så, att man har den sneda sidan till höger och den spets, i hvilken
servettens fyra hörn sammanträffa, till vänster, samt lägger servetten solfjäderformigt i två finger breda veck,
på sätt bild c utvisar. Sedan man härpå utböjt en fot, vecklas servettens öfre del ut, såsom af bilden af den
färdigbrutna servetten framgår.”:
”Brytning af servett i form af en svan. Af servettens ena hörn och ett stycke af hvardera kanten däromkring
bildar man de tre stjertpennorna (se fig. a), hvilka man tills vidare sammanknyter med ett band, såsom fig. b

utvisar. Därpå fäster man motstående hörn af servetten med en nål vid bröstet och sammanrullar försiktigt,
men stadigt, de båda lösa ändarna. Se i öfrigt bilden!:
”Brytning af servett i form af en biskopsmössa. Härtill tager man en glatt, dubbelviken servett, som man
utbreder på längden framför sig. Den öfre kanten (på bortre kortsidan alltså) sammanrullas trefaldt, så att den
bildar en omkring 4 cm bred rand (fig. a). Härpå sammanslår man de båda öfre hörnen rätvinkligt till servettens

midt (fig. b); bildar sedan äfven i undre kanten ett likadant band (nedre delen af fig. b samt fig. c), därpå fig. d
samt slutligen, genom uppvikning af d:s nedre kant, fig. e. Vid bordets dukning stickes ett mjukt bröd i mössans
öppning.”:
”Servettbrytning i form af en snäppa. Lägg först servetten dubbel och dubbelvik den sedan ännu en gång
på samma led. Härpå uppvikas servettens båda kortändar, så att de mötas på servettens midt (fig. a). Därpå viker man ned

hörnet a, såsom fig. b utvisar, samt på samma sätt hörnet d. Sedan vikas hörnen bakåt, såsom af fig. c och d framgår,
hvarefter servetten förenas på baksidan, den nedre änden fast intryckes till fot och den öfre utbredes (se hufvudfiguren).”:
”Brytning af servett i form af en krona. Man viker först servetten dubbel och därpå de båda lösa kanterna af
långsidan åt hvar sitt håll till servettens rygg (fig. a. och b; å fig. b frmträder ej med önskvärd tydlighet, att äfven
högra långsidan har två ryggar). Därpå bildar man de 3 smala veck, som synas på vänstra långsidan af fig. c,
nämligen 2 upppåt (af hvilka det första [undre] något lägre) samt ett åt undersidan. Nu vänder man fig. c så, att
man har en af dess kortsidor på tvären framför sig och den omslagna sidan åt höger samt viker därefter servetten
på tvären i regelbundna, omkring 2 fingrar breda veck, hvilka man upplägger tätt på hvarandra, så att man får
fig. d. Därpå fattar man servetten, på sätt fig. e angifver, och bryter den (i den tunnare ändan) i uddform, på sätt
fig. e och f utvisa. När detta är gjordt, reser man servetten med den uddade sidan uppåt, drager flikarna
solfjädersformigt i sär åt båda sidor (fig. g) och förenar dess båda ändar, hvarpå kronan är färdig.”:
”Brytning af servett i påfågelsform. Först veckas ena sidan af servetten solfjäderformigt i omkring två finger
breda veck, hvarigenom man erhåller påfågelns stjärt. Därpå vikes servettens andra sida under, såsom figuren
utvisar och från midten rullas hårdt tvänne rullar, hvilka mötas öfver stjärten. Sedan vändes servetten helt om,
så att rullarna komma underst, lägges på en tallrik och formas enligt hufvudfiguren.” (nere till vänster):

(nere till höger);

”Servett bruten till brödkorg. Servettens fyra hörn sammanslås, så att de mötas i dess midt; detta upprepas därpå

ännu en gång och sedan ytterligare en gång. så vänder man servetten, som nu bildar en fyrkant, helt om, så att
undersidan kommer uppåt, samt sammanslår äfven på denna sida alla hörnen till servettens midt; sistnämnda
sammanslagning upprepas därpå ännu en gång. Nu vänder man åter om servetten samt bildar dess fot genom att
något utböja hörnen på dess undre sida. Sedan vecklas hörnen på servettens öfre sida i sär, så att denna erhåller
det utseende bilden utvisar och i midten lägges ett bröd.”:

Källa: ”Oraklet eller fråga du, så svarar jag!”  (D:r A. Carlström). Boken trycktes 1899. Bilderna är skannade ur densamma.

torsdag 19 april 2018

Veckans druva: Agni

Agni är en rödvinsdruva som såg dagens ljus i Tjeckien. Jan Havlik, Frantisek Zatloukal och Ludvik Michlovsky, verksamma vid forskningscentret SVV i södra Tjeckien, korsade de båda druvsorterna andr`e och irsai oliv`er med varandra - resultatet fick namnet agni. Agni togs med i det officiella tjeckiska druvregistret år 2001.
Viner på agni blir fylliga och friska med inslag av rosor och röda bär i doft och smak. Agnis egenskaper gör att den även är lämplig som druvsort i söta viner.

onsdag 18 april 2018

Veckans druva: Zweigelt

Zweigelt är en rödvinsdruva som skapades i Österrike år 1922. Ja, det var det året som Fritz Zweigelt vid Klosterneuburgs forskningscenter korsade druvsorterna blaufränkisch och saint-laurent med varandra.
Zweigelt var ödmjuk - han döpte druvsorten till rotburger. Men andra tyckte annorlunda. Namnet blev zweigelt för att hedra upphovsmannen.
Zweigelt användes senare för att ta fram druvsorten cabernet moravia i Tjeckien.
I Österrike är zweigelt den mest planterade rödvinsdruvan.
Viner på zweigelt har i sin ungdom en rödviolett färg. I doft och smak hittar vi rikligt med mörkröda och blåa bär i allmänhet.
Zweigelt finns i fler länder i Österrikes  närhet. Men även i Japan och i British Columbia i Kanada kan man springa på zweigelt.

tisdag 17 april 2018

Veckans druva: Nocera

Nocera är rödvinsdruva med gamla anor. Förmodligen har den sitt ursprung i provinsen Messina på Sicilien. Men den dök upp tidigt även på det italienska fastlandet - år 1726 introducerades den i Kalabrien.
Fram till andra världskriget fanns det en del odlingar med nocera på Sicilien - idag för den en mer tynande tillvaro.
Nocera blandas ofta med de två druvsorterna nerello mascalese och nerello cappuccio.

måndag 16 april 2018

Veckans druva: Frappato

Frappato är en rödvinsdruva med ett förmodat ursprung i provinsen Ragusa på södra Sicilien. I detta område omnämns den i skrift redan år 1760.
DNA-analyser visar på släktskap med sangiovese.
Frappato blandas ofta med druvsorter som nero d'Avola, nerello mascalese och nocera. Även vitvinsdruvor som inzolia och catarratto bianco kan göra frappato sällskap.
Viner gjorda på frappato allena blir friska och trevligt bäriga - ofta med en jordgubbston.

söndag 15 april 2018

Veckans druva: Tarrango

Tarrango är en rödvinsdruva som skapades i Australien år 1965. Det var då som A J Antcliff korsade de båda druvsorterna touriga nacional och sultaniye med varandra.
Druvan är framtagen för att klara det varma inlandsklimatet i Australien.
Viner på druvan blir lätta och friska och har inslag av röda bär. De kan med fördel drickas lätt kylda.
Brown brothers gör ett vin på tarrango som säljer bra i Storbritannien.

lördag 14 april 2018

Veckans druva: Juhfark

Juhfark är en vitvinsdruva med gamla anor i Ungern. Juhfark är ungerska för fårsvans.
Det har hänt att juhfark har förväxlats med csomorika då dessa båda har en del drag gemensamt.
Var i Ungern odlas då juhfark? Jo, i Soml`o norr om Balatonsjön. Vi är nu i landets västra delar.
Juhfark anses vara lite omodern i sin stil. Vinerna blir lite neutrala och rustika. Men syran är tydlig.
Lite tid tillsammans med ek kan plocka fram en viss elegans.

fredag 13 april 2018

Servettbrytning: Nobelfesten övriga gäster

Har du tänkt på att inte bara kungafamiljen har en speciell servettbrytning på nobelfesten (fast det är den de har vid alla offentliga arrangemang) - även gästerna har en speciell brytning. Denna tillkom vid den specifika nobelbanketten på 90-talet då den "nya" servisen presenterades.  

torsdag 12 april 2018

Veckans druva: Aurelius

Aurelius är en vitvinsdruva som togs fram år 1953 genom att korsa neuberger med riesling. Det hela ägde rum i Tjeckien under ledning av Josef Veverka.
Aureliusviner får ofta inslag av örter, lime och blommor. Inte helt olikt den ena föräldern riesling. Dock uppvisar inte aurelius samma elegans och krispighet som riesling uppvisar i vinglaset.

onsdag 11 april 2018

Veckans druva: Perricone

Perricone är en rödvinsdruva med ett ursprung på Sicilien. DNA-analyser visar på ett eventuellt släktskap med den betydligt mer kända druvsorten sangiovese. Kanske att kända släktingar är draghjälp även i druvornas värld?
Perricone odlas mest på öns nordvästra delar - närmare bestämt i områdena kring Palermo och Trapani.
Men tittar man närmare finns odlingar lite här och var på ön.
Viner på druvan har tydliga tanniner och en aning bitter framtoning. Körsbär och mörk choklad är vanliga associationer.
Ofta blandar man perricone med nero d' Avola.

tisdag 10 april 2018

Veckans druva: Raboso veronese

Raboso veronese är en rödvinsdruva med ett ursprung i Venetien i norra Italien.
Raboso veronese är inte helt olik raboso piave och de bådandra druvsorterna har till och från förväxlats med varandra - men det rör sig alltså om olika druvsorter.
Raboso veronese uppstod genom en spontan korsning av ovan nämmda raboso piave och marzemina bianca. Korsningen tros ha uppstått i en by i närheten av Verona, därav druvsortens namn.
Idag odlas druvsorten framför allt i södra Venetien, en bit ifrån den stad som kan ha inspirerat till druvans namn.
Såväl mousserade som roseviner görs på druvsorten. Vinerna får oftatt hög syra och en sötaktig bärton.

måndag 9 april 2018

Veckans druva: Tsitska

Tsitska är en vitvinsdruva med ett ursprung i Kolkhetiregionen, som går att hitta i Georgiens västra delar.
Druvorna får höga nivåer av syra, vilket gör druvsorten lämplig att använda vid framställning av mousserande viner.
Men även vita viner utan bubblor görs. Dessa viner får då ofta inslag av melon, äpple och päron.

söndag 8 april 2018

Argentinsk middag hos familjen B-J

Våra vänner har flyttat från Bälinge till en större stad. Det var väldigt fint i Bälinge, men visst är det väldigt mycket enklare att ta sig till den nybyggda fräscha lägenheten som de har flyttat till. 
Först tog vi oss dock till min lilla mamma som bor i samma stad.
Nu är mamma dessvärre ganska rejält dålig och jag är inte alldeles bekväm med åt vilket håll det verkar utveckla sig....
Arvid tyckte att det var obehagligt att se, vilket man inte kan säga så mycket om, det är jobbigt att se någon som tidigare alltid haft någon snabb replik på gång, ligga mer eller mindre i dvala. Sigrid reagerade tvärtom, hon ville sitta nära och förhöra sig om hur mormor kände sig. Mormor försökte svara men somnade mellan varven mitt i en mening. Efter besöket försökte vi förklara för Arvid, som kanske hade litet skuldkänslor för hur han känt, att vi reagerar olika inför olika saker och inget är ju mer rätt eller fel. Att det är viktigt att man är ärlig mot sig själv. Och att det faktiskt är ok.
Efter 40 minuters promenad var vi så framme hos familjen B-J, här pappa P., mamma D. och sonen A. på bild. D. och jag har varit kollegor, men vi trivdes så bra ihop att det inte fanns någon anledning att avbryta kontakten när hon slutade. Att familjerna trivs väldigt bra ihop underlättar onekligen. 
 Det finns en 4:e person i familjen N. Han gjorde stor succé under kvällen hos våra barn med någon luftpump. Jag begrep ungefär hälften. 
För att vi ska hinna umgås lagar familjerna mat gemensamt. Riktigt roligt! Argentina stod på repertoaren!
Denna gång stod jag och P. för förrätten.
Hemma hos oss är detta att betrakta som finskuret. Som jämförelse kan jag säga att någon anser att en vitkål delad mitt itu är att betrakta som närmast finhyvlad vitkålssallad....
 Utan att gå in på detaljer kan jag meddela att under kvällen introducerades vi i ett helt nytt finfördelningssystem.... :)
 Bordet var dukat i svart, gult och gammelrosa. Otroligt vackert. Svarta och gula fjädrar utgjorde servettringar!
 
De större rosa äggen var gåsägg! 
 Tre av barnen spelade en del...Fast de gjorde sedan efterrätten, en kladdkaka med chili! Starkt men gott!

Carpaccio på Pilgrimsmusslor
(recepet är från årets mästerkock)
16 färska pilgrimsmusslor (vi hade lätta frysta, enklare att skiva), tunt skivade
2 mango, finhackade
2 gurkor (urgröpt inte och finhackat)
1 knippe gräslök, finklippt 
0,5 röd chili, finhackad
1 lime
2 msk krasse
6 skivor rågbröd, skurna i små tärningar
100 g saltat smör, skirat
flingsalt svartpeppar
Häll på limesaften på pilgrimsmusslorna i skålen. Vänta 3-4 minuter. Lägg upp pilgrimsmusslorna tätt bredvid varandra på ett stort fat. Strö över mangotärningar, gurktärningar, gräslök och chili. Strö flingsalt och peppra. Lägg på rågbrödet och krassen. Häll över det varma brynta smöret. Servera genast.

Anders och D. stod för huvudrätten: Snabba empanadas

1 kg nötfärs
2 st gul lökar
4 klyftor vitlök
2 tsk paprikapulver
2 tsk spiskummin
1 tsk chiliflakes
2 tsk torkad oregano
2 tsk salt
2 krm svartpeppar olja, till stekning
4 st smördegsplattor
2 st ägg
Till servering chimichurri Sätt ugnen på 175 grader. Skala och finhacka lök och vitlök. Stek löken i olja i en stekpanna på medelvärme i 1 minut. Tillsätt köttfärsen och alla kryddor och stek tills köttfärsen har fått fin färg. Ställ åt sidan så länge. Kavla ut smördegsplattorna på ett mjölat underlag tills de är cirka tre gånger så stora. Skär ut cirklar ur smördegen, använd en liten assiett som mått. Knäck ägget i en skål och vispa upp det ordentligt med en gaffel. Lägg en klick färs i mitten på varje smördegsrundel och pensla uppvispat ägg runt om. Vik ihop och nyp ihop kanterna ordentligt så att det inte finns några luftbubblor kvar. Lägg alla empanadas på en plåt med bakplåtspapper och pensla dem med det vispade ägget. Grädda dem i mitten av ugnen tills de får en fin gyllene färg, cirka 10 minuter. Servera med chimichurri.

Chimichurri.

2 st vitlöksklyftor
2 dl färska oreganoblad
0,5 st röd chili(är den mild kan du öka mängden)
1 dl god olivolja
2 msk god rödvinsvinäger
0,5 tsk strösocker salt och grovmalen svartpeppar
Hacka vitlök och oregano mycket fint. Kärna ur chilin och finhacka även den. Blanda allt i en skål och slå över olja, vinäger och socker. Blanda ordentligt och smaka slutligen av med salt och peppar. 
Förrätten korades till kvällens snyggaste rätt. Och huvudrätten till den godaste!
Tack för en suveränt trevlig kväll!

lördag 7 april 2018

Speciella vårtecken!

Är inte speciella vårtecken; första utomhuslunchen? 
 Studsmattan kommer upp...och
 ...man kan äta utomhus?

torsdag 5 april 2018

Middag hos familjen B

En kväll under påskhelgen var vi bjudna till familjen B som bor några stenkast från oss.
Det är Arvid och deras son J som ingår i ett gäng om fyra killar som umgås ganska intensivt.
Föräldrarna till J har varit hos oss på vinprovning tidigare.
Men nu var det de som bjöd in till påskmiddag - mycket trevligt!
Det var så pass trevligt att kameran blev liggande som någon slags prydnadssak.
Nåja, det blir fler tillfällen!

onsdag 4 april 2018

Middag söder om stan

 Vår vänner på en höjd, söder om stan var just återkomna från Lanzarote. 
Mamma G. och jag lärde känna varandra under nationslivet i Uppsala, för ganska många år sedan.
 Vi fick börja med men cava från Penedesområdet, sedan var det ett vitt vin från just Lanzarote, gjort på druvan Malvasia. Mycket gott.  
 Äldste sonen D. är faktiskt det barn som Arvid har "känt" längst - det skiljer några veckor dem emellan och deras mammor (G. och jag) tillbringade en del tid tillsammans, ofta med utgångspunkt på något museum under deras första år. 
 Saffranspasta med lax (överdragen med fårost och creme fraiche) och sparris.  
 Mörkret sänker sig runt oss. 
Tack för en mycket trevlig kväll!

tisdag 3 april 2018

Kryssning till Tallinn

I februari var vi på kryssning till Tallinn.
Smörgåsbordet är en bra start på resan!
Mycket gott att välja på.
Övriga familjen hinner prova på det mesta - men jag brukar fastna vid fisk- och sillavdelningen.
Har svårt aför att ta mig vidare!
Stormarknad nära hamnen!
Kall men vacker vinterdag!
Ett fik med gamla anor och vacker inredning!
Skönt att få av sig det mesta av de otympliga vinterkläderna.