torsdag 31 januari 2019

Veckans druva: Sagrantino

Sagrantino är en rödvinsdruva som finns beskriven redan på 1800-talet i Montefalcoområdet i Umbrien. Det är i detta område som druvans ursprung med stor sannolikhet går att finna. Ja, andra teorier finns - en gör gällande att sagrantino togs med från Grekland till Italien av bysantinska munkar. Fast detta är just bara en teori.
Tidigare användes sagrantino vid framställning av söta viner. Idag görs mest torra röda viner. Dessa viner uppvisar allt som oftast inslag av körsbär och är tydligt sträva. Lyckas man tämja tanninerna blir får vinerna rundare kanter och lämpar sig väl för ekfatslagring.
Sagrantino odlas även på Sicilien och i Toscana - ofta med gott resultat. Går vi utanför Italien hittar vi odlingar i Australien och i Kalifornien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar