söndag 6 augusti 2017

Pantheon

Pantheon var ett tempel, som tillägnades "alla gudar", Det är en av de få antika byggnader, som har varit i funktion sedan det uppfördes, och är det antika Roms bäst bevarade byggnad.
Den nuvarande byggnaden uppfördes mellan åren 115–125 av kejsar Hadrianus. Få delar återstår av det ursprungliga templet byggt år 27 före Kristus
Interiören domineras av den väldiga halvsfäriska kupolen, Dess diameter, liksom takhöjd, är omkring 43 meter. Det har en kassettindelning, en vidd och en rund ljusöppning i mitten, vilket ger rummet en storartad rymd och ljusverkan.

År 609 fick påven Bonifatius IV byggnaden i gåva av den bysantinske kejsaren, Dess kupol var då sedan länge den största i västra Europa. Efter renässansen har byggnaden också använts som gravkyrka. Rafael och flera av Italiens kungar av huset Savojen har sina gravar i Pantheon.
Pantheon har under århundradenas gång inspirerat arkitekter, och många stadshus, universitet och bibliotek runt om i världen påminner därför om Pantheon.
Pantheonkupolens ljusöppning har en omkrets på närmare 30 meter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar