fredag 8 augusti 2014

Servettbrytning: Krabban!

 

 Jag satt och bröt den österrikiska officiella servettbrytningen för glatta livet. Trodde jag. Jag bröt den ur minnet men hade tagit fel på en vikning varvid en helt ny flärp på vardera sidan hade gjort entré.
En ny servettbrytning hade sett dagens ljus: Krabban. 
Habsburgska imperiets servettbrytning är grunden för krabbservettbryningen, skillnaden är liten, en "klo" på vardera sidan.  Här hittar du den ursprungliga servettbrytningen.


Krabban


Vik servetten på mitten, med den öppna sidan från dig.
Vik det övre lagret av servetten mot mitten igen.
Vänd på servetten och vik detta övre lager mot mitten igen.
De lösa lagren ska ligga längst bort från dig.
Vik långsidorna mot mitten (för att se var mitten ligger).Vik tillbaka denna vikning.
Vik ner högra kanten mot dig.
Gör likadant med vänstra kanten.

Dra upp den vänstra sidans innersta nedre hörn upp mot övre hörnet så att en trekant bildas. Gör lika dant med de undre lagren.
Gör likadant med den högra sidan.

Vik ner alla lösa trekanter så att de ligger på den nedra halvan av servetten.
Dra upp mitten och lägg den som en trekant över den vänstra sidan.
Låt även högre sidans trekanter utom den sista vila på den vänstra sidan medan du successivt arbetar dig igenom lager efter lager.
Vik den sista lösa trekanten i en rulle utåt.
Gör likadant med nästa lösa kant.
Och med den tredje.
Vik över mittenpariet över dessa så att du kan fokusera på andra sidan.
Gör likadant med andra sidan.
Voila - en krabban står på tallriken!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar