torsdag 5 augusti 2021

Glimmingehus

Dagen därpå var det "min dag". Jag hade valt Glimmingehus.
Mellan Lund och slutmålet låg trollskogen.
Som bestod av knotiga bokar.
Klättervänliga.
Stora delar där vi körde, som inte var omgiven av åkermark, bestod av lövtäta skogar vars trädkronor skapade ett mörkt filter över vägen. Jag tror att det mestadels var bok vi såg.
Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Borgen uppfördes, 1499, av den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand och hans fru Margareta Arvidsdotter från Sverige. 

Jens gifte sig förmånligt först med en adelsdam från släkten Brahe, sedan med en adelsdam från släkten Trolle.
Han kom från lika bra förhållanden själv och var dessutom populär hos sin kung, kung Hans.
Det var hans smala lycka - han var hatad av de flesta andra.
På grund av sin brutala läggning.
Och då levde han ändå under en tid då det var ok ör adelsmän att göra litet hur de ville.
Men han tycks ha gått över även de gränserna...
Vi såg en tavla över hur längderna förändrats i Sverige. Men vi undrar om det verkligen kan stämma?
Medellängderna var lägre under 1800-talet än under 1500-talet??
Missväxt oh svält under 1800talet har vi ju hört om - men ska medellängden på män ha sjunkit från 172,5 cm år 1500 till 165 cm år 1850, för att sedan öka till 179 cm år 2010??
Kan vara, men vi känner oss osäkra.
Det finns en säkert en och annan historia som är värd att lägga på minnet.
Men jag blev nyfiken på Adéle Rosencrantz, i folkmun kallad Nådan (ers Nåd). 
Hon var den näst sista privata ägaren till Glimmingehus. 
Adéle gifte sig med kammarherre Holger Rosencrantz till Örup och Glimminge år 1869. Från och med  början av 1900-talet bor Adéle bor själv på Glimminge, medan Holger håller till på parets andra slott; Örup. 
Det tycks som att något händer med Adéle nu. Glimmingehus domäner förfaller och vansköts - men stenhuset får motsatt behandling.
Adéle värnar mycket om det gamla stenhuset som inget får ändras i. Hon gör visningar för skolklasser, akademiker från Lund och även kungligheter! Hon skriver en bok om platsen år 1909, kallad Glimminge gård. 
Dock döms hon för grovt djurplågeri och omyndigförklaras. 
Och hon sägs finnas kvar...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar